Ziemia Darłowska - co robić, co zwiedzać, jaka jest lokalizacja ?

 • location_on Darłówko, ul. undefined

Ziemia Darłowska

 
Ziemia Darłowska położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Swoisty mikroklimat, 20-kilometrowy odcinek szerokich, piaszczystych plaż, czyste środowisko naturalne oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe powodują, że należy do najatrakcyjniejszych turystycznych regionów nadbałtyckich. Licząca 17000 miejsc baza noclegowa wraz z obiektami towarzyszącymi zapewnia wspaniałe warunki wypoczynku.

WALORY KRAJOZNAWCZE
Rezerwat "Słowińskie Błota" położony jest na północ od wsi Słowino i obejmuje obszar około 145 ha. Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Na terenie tym występuje 37 gatunków roślin naczyniowych, 41 gatunków mszaków oraz 45 gatunków porostów.
Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"obejmuje wąski pas nadmorskich borów i lasów mieszanych oraz jezior przymorskich. Charakteryzuje się różnorodnością ekosystemów nadmorskich, bogactwem gniazdowania ptactwa wodnego, licznymi gatunkami rzadkich zespołów roślin oraz ostojami awifauny (m.in.: bąki, bociany białe, kanie rdzawe, błotniaki, derkacze, żurawie, rybitwy, łabędzie, kaczki).

POMNIKI PRZYRODY
 • Dąb szypułkowy i buk zwyczajny zrośnięte konarami o obwodzie 450 i 220 cm rosnące około 1km na wschód od wsi Nowy Kraków.
 • Cis pospolity o obwodzie 60 cm i wysokości 8 m rosnący na skraju lasu około 0,5 km na północny wschód od wsi Nowy Kraków.
 • 2 buki zwyczajne o obwodzie 440 i 460 cm oraz 2 dęby szypułkowe o obwodzie 330 i 450 cm rosnące w obrębie leśnictwa Nowy Kraków.
 • 2 dęby szypułkowe o obwodzie 460 i 550 cm rosnące przy drodze w Kolonii Jeżyce.
 • Dąb szypułkowy o obwodzie 430 cm rosnący we wsi Kopań.
 • Grupa drzew (2 lipy drobnoliściaste o obwodzie 388 i 340 cm, dąb szypułkowy o obwodzie 290 cm, 2 świerki pospolite o obwodzie 190 i 240 cm) rosnące na starym cmentarzu ewangelickim w Domasławicach.
 • Grupa drzew (8 lip drobnoliściastych o obwodzie 250-312 cm) rosnąca na starym cmentarzu ewangelickim w Krupach.
 • Jesion wyniosły o obwodzie 278 cm rosnący na cmentarzu w Jeżycach.
 • Lipa drobnolistna o obwodzie 285 cm rosnąca przy kościele w Słowinie.
 • Aleja lipowa (14 lip drobnoliściastych o obwodzie 175-250 cm, 2 lipy o obwodzie 320 i 430) rosnąca na cmentarzu w Słowinie.
 • Grupa drzew (6 lip drobnoliściastych o obwodzie 250-440 cm, kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 302 cm, klon, jawor o obwodzie 243 cm) rosnąca przy kościele w Starym Jarosławiu.
 • Grupa drzew (2 jesiony wyniosłe o obwodzie 325 i 330 cm, 2 lipy drobnoliściaste o obwodzie 340 i 545 cm) rosnąca przy kościele w Barzowicach.
 • Grupa drzew (4 jesiony wyniosłe o obwodzie 230-250 cm, 2 jesiony wyniosłe odmiana zwisająca o obwodzie 230-250 cm, 3 dęby szypułkowe o obwodzie 230-250 cm, klon zwyczajny o obwodzie 320 cm, kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 245 cm, lipa drobnolistna o obwodzie 230 cm) rosnąca przy kościele w Cisowie.
GŁAZY
 • Różowy granit - obwód 6 m, wysokość nad wodą 1,2 m leży w zachodniej części jeziora Kopań.
 • Różowy granit - obwód 8 m, wysokość nad wodą 1,4 m leży w korycie rzeki Wieprzy koło wsi Kowalewice.
JEZIORA
 • Bukowo - powierzchnia 1748 ha, długość 8,8 km, szerokość 3,4 km, długość linii brzegowej 23 km, średnia głębokość 1,8, maksymalna 2,8. Dawna zatoka morska, odcięta od Bałtyku Mierzeją Bukową. Poprzez Kanał Szczuczy posiada połączenie z morzem. Bogate w ryby takie jak węgorz, okoń, płoć, leszcz, szczupak, sandacz. Porośnięte szuwarami brzegi są ostoją i lęgowiskiem licznych gatunków ptactwa.
 • Kopań (Jezioro Witowskie) - powierzchnia 790 ha, długość 5 km, szerokość 2,2 km, średnia głębokość 1,9 m, maksymalna 3,9 m. Jest to jezioro przybrzeżne, bogate w ryby, będące lęgowiskiem i ostoją licznych gatunków ptactwa.
RZEKI
 • Wieprza - wypływa z Jeziora Białego na Pojezierzu Bytowskim. Długość 112 km, powierzchnia dorzecza 2170 km2. Szczególnie cenna dla wędkarzy z uwagi na bogactwo występowania ryb łososiowatych.
 • Grabowa - wypływa z jeziora Łąkie na Pojezierzu Bytowskim. Największy dopływ Wieprzy. Długość 71 km, powierzchnia dorzecza 534 km2. Rzeka o charakterze górskim, bogata w ryby łososiowate.
WAŻNIEJSZE MIEJSCOWOŚCI
 • Barzowice - wieś położona w pobliżu największego wzniesienia w gminie - Barzowickiej Góry o wysokości 72,2 m. Barzowicka Góra jest doskonałym punktem widokowym na przepiękną panoramę okolic.
  Warto zobaczyć :
  • Elektrownie wiatrowe
  • Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu z XV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera szafkę ścienną gotycką z XV wieku.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
  • Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej.
 • Bobolin - wieś letniskowa w odległości poniżej 1 km od Bałtyku. Zlokalizowany jest tutaj Ośrodek Jazdy Konnej. Liczne pola biwakowe i kwatery prywatne.
 • Bukowo Morskie - wieś letniskowa nad jeziorem Bukowo, w odległości 3 km od Bałtyku. W roku 1248 książę gdański Świętopełek II ufundował tutaj klasztor cystersów. Miejscowość jest włączona w "Europejski Szlak Cystersów".
 • Park krajobrazowy, powierzchnia 3ha; m.in. klony, lipy, jesiony, aleja grabowa.
 • Cisowo - wieś letniskowa.
  Warto zobaczyć :
  • Zamek Książąt Pomorskich, zbudowany w latach 1352 - 72 przez księcia Bogusława V, styl gotycki - obecnie siedziba Muzeum Regionalnego.
  • Kościół Mariacki z XIV wieku, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, styl gotycki. W bocznej kaplicy pod wieżą znajdują się sarkofagi księcia pomorskiego Eryka 1 oraz siężnych Jadwigi i Elżbiety - żon dwóch ostatnich książąt pomorskich.
  • Kościół p.w. św. Jerzego zbudowany w XV wieku.
  • Kościół parafialny p.w. św. Gertrudy z XV wieku, styl skandynawski gotyk. Oryginalna dwunastoboczna budowla jedyna w Polsce.
  • Brama Kamienna z XIV wieku.
  • Ratusz miejski, przebudowany w 1725 roku, obecnie siedziba władz miejskich.
  • Pomnik Rybaka z 1919 roku, wystawiony ku czci ludzi morza.
 • Darłówko - nadmorska dzielnica Darłowa, znany ośrodek wczasowo-kolonijny.
  Warto zobaczyć :
  • Rozsuwany most przy ujściu rzeki Wieprzy.
 • Dąbki - największa miejscowość wczasowo-kąpieliskowa w gminie Darłowo. Położona na mierzei między Bałtykiem a jeziorem Bukowo. Posiada specyficzny mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem oraz zawartością w powietrzu morskiego aerozolu i jodu, co stwarza bardzo dobra warunki do działalności sanatoryjnej w zakresie leczenia dróg oddechowych. Zlokalizowanych jest tutaj 18 ośrodków wczasowych i kolonijnych, liczne pola biwakowe, obozowiska, kwatery prywatne, pensjonaty. Bardzo dobrze rozwinięta sieć placówek gastronomicznych i handlowych.
 • Dąbkowice - kąpielisko nadmorskie położone na północno-zachodnim krańcu gminy na mierzei między Bałtykiem i jeziorem Bukowo. Zlokalizowane są tutaj 4 ośrodki wczasowe i pole biwakowe.
 • Dobiesław - wieś położona w zachodnio-środkowej części gminy.
  Warto zobaczyć :
  • Kościół p.w. M. B. Częstochowskiej z XV wieku, styl gotycki. Wnętrze zawiera kropielnicę granitową z XV wieku, dzwon z 1805 roku.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
 • Gleźnowo - wieś letniskowa położona nad jeziorem Bukowo.
  Warto zobaczyć :
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
 • Jeżyce - wieś nad rzeką Grabową.
  Warto zobaczyć :
  • Kościół p.w. M.B.Ostrobramskiej z XIX wieku, neogotycki, murowany,jednonawowy.
  • Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
 • Kopań - wieś letniskowa położona nad jeziorem Kopań w odległości 1,5 km od Bałtyku.
  Warto zobaczyć :
  • Grodzisko - 300 m na północny zachód od wsi, przy południowo-zachodnim brzegu jeziora, pozostałość osadnictwa zachodniopomorskiego.
  • Budownictwo zagrodowe z XVII-XIX wieku.
 • Kowalewice - wieś położona nad rzeką Wieprzą.
  Warto zobaczyć :
  • Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1879 roku, styl neogotycki, murowany, jednonawowy.
  • Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
  • Wiatrak z XVII wieku, drewniany, typ holenderski, nieczynny.
 • Krupy - wieś przy trasie Darłowo - Sławno.
  Warto zobaczyć :
  • Kościół p.w. M. B. Ostrobramskiej z XIV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera ołtarz główny i ambonę z baroku, rzeĄbę Grupa Ukrzyżowania z początku XVI wieku.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
 • Palczewice - wieś położona nad jeziorem Kopań.
  Warto zobaczyć :
  • Park Krajobrazowy z końca XIX wieku o pow. 2 ha, drzewostan liściasty, 12 gatunków drzew.
 • Rusko - wieś położona na trasie Darłowo - Sławno, w odległości 1 km od Darłowa.
  Warto zobaczyć :
  • Cmentarz żydowski z XIX wieku.
 • Słowino - wieś na trasie Darłowo - Sławno w odległości 10 km od Darłowa, przy dużym kompleksie leśnym.
  Warto zobaczyć :
  • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., wieża - około 1500 roku, gotycka, murowany, jednonawowy.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
 • Stary Jarosław - wieś na trasie Darłowo - Sławno, w odległości 10 km od Darłowa.
  Warto zobaczyć :
  • Kościół p.w. św. Krzyża z XIV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera ołtarz, ambonę, rzeĄbę "Chrystus Ukrzyżowany" z XVII wieku, tyl barokowy, kropielnica granitowa z XV wieku.
  • Budownictwo zagrodowe z XIX wieku.
 • Wicie - kąpielisko nadmorskie położone na północno-wschodnim krańcu gminy nad jeziorem Kopań. Zlokalizowane są tutaj 4 ośrodki wczasowe oraz liczne obozowiska i pola biwakowe.
 • Żukowo Morskie - wieś letniskowa nad rzeką Grabową, w odległości 1,5 km od Bałtyku.
SZLAKI TURYSTYCZNE
 • Koszaliński Szlak Nadmorski (czerwony) odcinek międzynarodowego szlaku E-9 prowadzącego z Brestu (Francja) do Braniewa. Prowadzi wzdłuż Bałtyku przez nadmorskie kąpieliska od Dźwirzyna do Wicia (102 km). Przez gminę przebiega odcinek o długości około 30 km od Dąbkowic przez Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Darłówko do Wicia.
 • Szlak Rezerwatów (niebieski) długość 71,5 km. Rozpoczyna się w Darłówku kończy w Polanowie. Na trasie rezerwatu Pomniki przyrody, zamki w Darłowie i Kręgu. Przez gminę przebiega odcinek około 15 km od Darłówka przez Darłowo, Zakrzewo Dolne, Zielnowo i Kowalewice.
 • Szlak Wiatraków (zielony) długość 13 km. Rozpoczyna się w Darłowie z Zamku Książąt Pomorskich, biegnie przez Cisowo, wzdłuż południowego brzegu jeziora Kopań. Kończy się w miejscowości Wicie, łącząc się z czerwonym Szlakiem Nadmorskim. Na trasie liczne zabytki, widoki na panoramę nadmorską, największy w Polsce park elektrowni wiatrowych. Szlak Zabytków Średniowiecza (czarny) długość 104 km. Polecany szczególnie dla rowerzystów i turystów zmotoryzowanych. Przebiega przez: Darłowo, Dąbki, Dobiesław, Jeżyce, Słowino, Boleszewo, Krupy, Stary Jarosław, Kowalewice, Barzowice, Cisowo, Dąbki. Na trasie: Zamek Książąt Pomorskich, średniowieczne kościoły, grodziska i zabytki budownictwa wiejskiego
 • Ścieżki rowerowe
  • Dąbki - Dąbkowice - długość 5,5 km, przebiega wśród lasu nadmorskiego, wzdłuż brzegu jeziora Bukowo.
 • Szlaki kajakowe
  • Rzeka Wieprza i Grabowa.

Źródło: Urząd Gminy Darłowo

Ostatnia aktualizacja - kwiecień 2016r.

Galeria

serce Twoje ulubione obiekty 0